Moet ik Nederlands spreken met mijn kind?

Deze film richt zich tot de ouders van kinderen met een meertalige achtergrond en geeft drie tips voor thuis.

 

 

Meer kansen met een rijke woordenschat

In deze film ziet u een mooi voorbeeld van een integrale aanpak voor succesvol taalonderwijs aan kinderen in groepen 1 tot en met 4.

Bewust gebruik schooltaal

Dit filmpje gaat over het belang van de aandacht voor schooltaal bij het woordenschatonderwijs.

Schooltaal (filmpje van leraar24.nl)